Gabinet Edukacyjno-Terapeutyczny

16500,00

SKU: 7d2f491df591 Kategoria:

Opis

mTalent Zajęcia logopedyczne pakiet Ekspert – linkProgram multimedialny dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. 3400 ćwiczeń interaktywnych oraz – blisko 800 kart pracy do wydruku.wyposażenie dodatkoweszkolenie online z obsługi programuprogram LOGO-ZABAWNIKzestaw drukowanych kart pracymTalent Percepcja słuchowa Pakiet Ekspert – linkZestawy ćwiczeń w programie zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996).Program może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent – jako jedyne rozwiązanie na polskim rynku – umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Jest to wyjątkowo bezpieczne rozwiązanie – szczególnie dla najmłodszych dzieci Praca z programem możliwa jest zarówno online (z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do Internetu) jak i offline (w placówce, gabinecie). Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.mTalent Percepcja wzrokowa – linkZestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Laureat prestiżowej nagrody BELMA 2019Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej,Ponad 600 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowych,Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji)Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchowąmTalent Ortografia – linkSeria programów multimedialnych kształcących świadomość ortograficzną i poprawną pisownięDo wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach terapii pedagogicznej i innych mających na celu wspomaganie nauki poprawnej pisowni i zasad ortograficznychBlisko 1200 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowychProdukt dla nauczycieli przedszkola, rodziców i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności poprawnej pisowni u dziecimTalent Trudności w pisaniu – linkSpecjalistyczny produkt przeznaczony do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci i młodzieży.Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym)narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania literBlisko 1000 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowychProdukt dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisaniamTalent. Czytanie SY-LA-BA-MI cz.1 i 2 – linkPakiet dwóch programów przeznaczonych dla dzieci w wieku 3+ oraz 5+ , zawierający zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartych oraz ćwiczeń inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych.Multimedialna pomoc i uatrakcyjnienie w nauce czytania, które doskonale wspiera proces zarówno skutecznej nauki czytania, jak i postępowania terapeutycznego w tym obszarze.Do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej i innych mających na celu wspomaganie nauki czytaniaŁącznie w dwóch zestawach około 900 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowychProdukt dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dziecimTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy – linkZestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.Do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupachponad 1500 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodniki metodyczne oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskichDla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymimTalent Potrafię. Obszar matematyczne (klasy 4-6) – linkZestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6.Ćwiczenia wspomagające i rozwijające umiejętności arytmetyczne, kształtujące umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowujące uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonalące wiele umiejętności z innych ważnych obszarówBlisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauceProdukt przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6) – linkZestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji polonistycznej dla uczniów klas 4-6.Interaktywny program z ćwiczeniami i materiałami multimedialnymi skierowany do terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia w obszarze polonistycznym z uczniami klas 4-6Blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauceMateriały do wykorzystywania na zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej, na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych, a także jako utrwalenie lub uzupełnienie na lekcjach języka polskiegomTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 – linkZestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka.Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej, prowadzonych indywidualnie lub w małych grupachPonad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodniki metodyczne oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskichDla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymimTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 – linkZestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi.Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymiPonad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskichProdukt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych i terapii dydaktycznej

Pomoce naukowe

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

yyyyy

(0)