Insert Rachmistrz Nexo 1 Stanowisko Box (RN1)

324,50

SKU: 74c7011e71e4 Kategorie: ,

Opis

InsERT Rachmistrz nexo BOXSystem do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego✓ Pełna licencja na jedno stanowisko pracy✓ 3 miesiące bezpłatnej, pełnej opieki posprzedażnejRachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo: zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rewizor nexo – system finansowo-księgowy. Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego główne zalety programu Wymiana dokumentów online w InsERT nexo Specyfikacja InsERT Rachmistrz nexoKPiR i EPObsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanegoElastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi różnych form księgowości: płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rewizorze nexoMożliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowegoIntuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np. rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP), ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów wynikających z niezapłacenia nabyć towarówMożliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu)DekretacjaZaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematówZnakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plikówMożliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GTSchematy dekretacjiMożliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT)Ewidencje VAT sprzedaży i zakupuEwidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnychRozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków)Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie)Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony)Środki trwałeEwidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimiMożliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałychUmowy i płacePodstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUSEksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001Ewidencje pomocniczeEwidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowościEwidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowymObsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowychMożliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowychZaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiemNaliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiemKasaOperacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane)Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony)Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy)Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowegoRaport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych)Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferuBankSpójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna)Bankowość elektroniczna offline i onlinePolecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-oweMożliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferuRozliczeniaRozliczenia waluta obca – PLNRozrachunkiPodział płatności na rodzaje – dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie)Udostępnienie finansów. Integracja z KPiR oraz VATKonfiguracjaMożliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji Przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rachmistrza nexoDeklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT Eksploatacja pojazdów Ewidencja VAT sprzedaży Ewidencja VAT zakupu Operacje kasowe Plany amortyzacji środków trwałych Raporty Remanenty Umowy pracownicze Wymagania systemowe Rachmistrz nexoKomputer z procesorem Core2Duo 4 GB pamięci operacyjnej RAM System operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy (zalecany Windows 7 lub nowszy) System obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (lub wersja wyższa) z zainstalowanym komponentem Full-Text Search…

Programy biurowe

, , , , ,

yyyyy

(0)